”Självmedicinering” vid schizofreni

I en fransk studie från 2001 undersöks huruvida impulsivitet, spänningslystnad och anhedoni (oförmåga att känna lust) är relaterat till missbruksproblematik bland individer med schizofreni.

Missbruk och beroende bland individer med schizofreni tolkas ofta som försök till självmedicinering för sjukdomens så kallade negativa symptom, d.v.s. nedstämdhet, viljelöshet och kognitiva svårigheter. Alternativt skulle missbruket kunna ses som en självmedicinering för biverkningar av neuroleptikabehandling (medicinering mot psykos).

I studien deltog 100 individer med diagnos schizofreni eller schizoaffektivt syndrom. Cirka halvparten hade en parallell missbruksproblematik. Deltagarna gick igenom en diagnostisk utredning och symptomkartläggning.

I resultaten finner man inga större skillnader mellan de båda grupperna när det gäller anhedoni, negativa symptom, ångest eller nedstämdhet. Hypotesen om självmedicinering stöddes ej i studien. Man kunde dock konstatera att individer med en historik av ett långvarigt missbruk visade på en större grad av impulsivitet och spänningslystnad, än övriga individer i studien. Resultaten ligger i linje med tidigare forskning som pekat på impulsivitet som en tydlig riskfaktor för missbruk.

(Källa: Is substance abuse in schizophrenia related to impulsivity, sensation seeking, or anhedonia?, Dervaux et. al., 2001)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s