Vad är ADHD?

Som tidigare nämnts är ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) vanligt förekommande bland individer med missbruksproblematik. Man räknar med att en fjärdedel av alla missbrukspatienter uppfyller kriterier för ADHD. Men vad är egentligen ADHD?

Bred internationell forskning ligger till grund för dagens kunskap kring ADHD. Redan på 50-talet utvecklades forskningsområdet inom vad man då kallade MBD – minimal brain dysfunction. Sedan 1997 har man skrivit ut centralstimulerande läkemedel som behandling.

ADHD är en neurobiologisk ”utvecklingsstörning” (alt neuropsykiatriskt funktionshinder) som medför koncentrationssvårigheter, oro, rastlöshet och impulsivitet. Symptomerna ger sig till känna tidigt under barndomen och fortgår ofta in i ungdoms- och vuxenlivet. Symptomen kan delas in i tre huvudgrupper – koncentrations/uppmärksamhetssvårigheter, hyperaktivitet och impulsivitet. Hyperaktiviteten avtar inte sällan under ungdomen. Under barndomen påverkar symptomen t.ex. skolarbetet, inte minst i form av svårigheter med organisering.

En rad tvilling- och adoptionsstudier har lagts samman i så kallade metaanalyser. Dessa indikerar en ärftlighet av ADHD på omkring 0,6-0,8. Detta betyder att genetiska faktorer har stor betydelse för utvecklingen av ADHD. I molekylärgenetiska studier har man visat på avvikelser i gener för transport eller bindning av signalsubstansen dopamin.

Undersökningar har också visat att komplikationer under graviditet eller förlossning ger ökad risk för ADHD. Exponering för alkohol eller narkotika under graviditeten är associerat med ökad risk för ADHD.

Psykosociala riskfaktorer som sjukdom hos föräldrar, oro och konflikter i uppväxtmiljön, begränsad ekonomi ger ökad risk för utvckling av psykiska problem hos barn och ungdomar. För barn med ADHD innebär en sådan miljö en intesifiering av symptomen. Föräldrar som själva har ADHD har ofta svårt att vara stabila omsorgsfigurer, t.ex. i form av en oförmåga att sätta egna behov till sidan. Syskon med ADHD kan också bidra till komplexiteten i familjesystemet. Barnets sätt att ”vara” och omständigheterna runt omkring barnet har stor betydelse för hur ADHD-tillståndet utvecklar sig vidare.

(Källa: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-for-diagnostisering-og-behandling-av-adhd/Publikasjoner/veileder-for-diagnostisering-og-behandling-av-adhd.pdf)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s