EMDR som behandlingskomplement vid alkoholberoende

I en tysk randomiserad kontrollerad studie (RCT) från 2008 studerar man effekten av EMDR som komplement vid behandling mot alkoholberoende. EMDR (eye-movement desentization and reprocessing) är ursprunligen en form av psykologisk behandling riktad mot traumatiska minnen. I behandlingen redogör patienten för ett traumatiskt minne (exponering) samtidigt som terapeuten ”guidar” patienten genom vissa ögonrörelser från sida till sida. Tanken är att dessa ögonrörelser ska leda till en ”bilateral” stimulering av hjärnan. Metoden är kontroversiell men har utprövats över tid och har status som evidensbaserad. Kritiker menar dock att den ”verksamma ingrediensen” handlar om exponering, snarare än bilateral stimulering.

I den aktuella studien använde man sig av EMDR riktat mot missbruksrelaterade minnen. Dessa minnen kunde handla om förberedande beteenden (t.ex. inhandla alkohol), minnen av alkoholens effekter och minnen av den kontrollförlust som ett kroniskt alkoholberoende kan innebära. Tanken var att dessa minnen direkt och indirekt medför sug efter alkohol. 34 individer med kroniskt alkoholberoende deltog i studien. De delades upp i två grupper där ena gruppen erhöll standardbehandling mot alkoholberoende (samtalstöd samt medicin) medan den andre gruppen även fick EMDR som komplement. Man mätte sug (”craving”) via ett skattningsformulär innan, direkt efter och en månad efter behandlingen.

I resultaten finner man att individerna som erhöll EMDR visade en signifikant minskning av alkoholsug efter behandlingen, och en månad senare, till skillnad från andra gruppen. Resultaten verkar lovande men ett bredare underlag krävs för att kunna fastslå effekten vid just alkoholberoende. Värt att notera är att just förekomsten av, och/eller omfånget av rusfrihet, inte uppmättes i studien.

Andra studier har indikerat att så kallad ”avbetingning” (”utsläckning”) av missbruksrelaterade minnen inte har effekt.

(Källa: EMDR Reprocessing of the Addiction Memory: Pretreatment, Posttreatment, and 1-Month Follow-Up, Hase, Schallmayer & Sack, 2008)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s