KBT i kombination med Naltrexon vid alkoholmissbruk och PTSD

I september i fjol refererar Läkartidningen till en studie där man utvärderat effekten av medicinsk behandling mot alkoholmissbruk (Naltrexon, mer om detta i tidigare inlägg) i kombination med KBT (kognitiv beteendeterapi) för patienter med både alkoholmissbruk och posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

Gränsvärdet för ett alkoholmissbruk sattes i studien till 12 alkoholenheter i veckan (egenrapporterat). Patienter med svårare psykiatrisk sjukdom (bipolär eller schizofreni) samt patienter med andra missbruk än alkohol tilläts inte delta i studien.

I studien följer man upp 166 patientet som delades upp i fyra grupper. En grupp erhöll endast Naltrexon,  en annan enbart KBT. Tredje gruppen erhöll KBT kombinerat med Naltrexon. Fjärde gruppen var en kontrollgrupp och erhöll ingen behandling utöver sedvanliga stödsamtal. Behandlingen löpte under 24 veckor. Patienterna följdes upp efter avslutad behandling samt 6 månader senare.

I resultaten finner man att att samtliga grupper reducerat sitt alkoholmissbruk. Störst var minskningen i gruppen som endast erhöll medicinsk behandling. En förbättring av PTSD-symptom kunde också ses i samtliga grupper, utan större skillnad mellan dem. Detta kan förklaras av att samtliga grupper erhöll stödsamtal. Dessutom fanns en grad av drop-outs ur den ibland mycket krävande exponeringsbehandlingen. Man kunde dock inte se att exponeringsterapi medfört ökad alkoholkonsumtion, vilket är viktigt att notera. Efter sex månader hade samtliga grupper dessvärre ökad sitt drickande, jämfört med direkt efter behandlingsavslut.

(Källa: http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2013/09/Naltrexon-och-KBT-provat-mot-alkoholmissbruk-vid-PTSD/)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s