Kan den ”terapeutiska alliansen” predicera utfallet av behandling mot cannabisberoende?

Som nämnts tidigare har en lång rad studier gjorts på området terapeutisk allians (d.v.s. samarbetsklimatet mellan terapeuten och patienten). Inom psykoterapiforskningen har man konstaterat att just ”kemin” mellan terapeut och patienten – styrkan i relationen – har stor betydelse för behandlingsutfallet. Styrkan i relationen verkar ha större betydelse än den metodologiska inriktningen hos terapeuten, även om detta kan vara svårt att helt separera ut från varandra.

Den terapeutiska alliansen grundläggs tidigt i terapiarbetet, runt tredje eller fjärde mötet. Inte helt oväntat har patientens syn på alliansen större betydelse för utfallet än terapeutens uppfattning. Samstämmigheten mellan hur terapeuten och patienten uppfattar alliansen tenderar att vara låg.

I en amerikansk studie från 2006 undersöks huruvida den terapeutiska alliansen kan förutse behandlingsffekten vid samtalsbehandling mot cannabisberoende. I studien deltog 356 ungdomar (medelålder 16 år) som följdes upp under ett års tid. Just ungdomar tenderar att vara i riskzonen för att falla ur samtalsbehandling. Inte sällan kan detta bero på att yttre krafter (t.ex. familj eller rättsväsende) står för intitativet för behandling. Tidigare studier visar att 50-70% av unga patienter i samtalsbehandling ”droppar ur”.

I resultaten finner man att ju starkare allians, desto bättre resultat av behandlingen (minskat omfång av cannabismissbruk). Denna effekt var starkast på kort sikt (3, eller 6 månader). Terapeutens skattning av alliansen visade inget samband med utfallet av behandlingen. ”Graden av allians” kunde inte kopplas till hur väl patienten närvarande i behandlingen. Sammantaget visar studien på betydelsen av alliansfaktorer, även vid missbruksbehandling.

(Källa: Early therapeutic alliance as a predictor of treatment outcome for adolescent cannabis users in outpatient treatment, Diamond et al.,  2006)

Annonser

One thought on “Kan den ”terapeutiska alliansen” predicera utfallet av behandling mot cannabisberoende?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s