Att förebygga alkoholproblematik hos ungdomar via föräldrar

I en svensk studie från 2008 följer man upp alkoholvanorna hos 900 högstadieelever. Eleverna hade genomgått ett preventionsprogram där föräldrarna informerats om risker om alkohol (via brev och föräldramöten) samt uppmuntrats till att engagera ungdomarna i klubb- och föreningsliv. Förhoppningen var att information till föräldrar i sin tur skulle ha en preventiv effekt på ungdomarnas alkoholvanor.

Ungdomarna matchades till en kontrollgrupp för jämförelse. Projektet löpte under 2,5 år. Effektmåtten var frekvens av berusningsdrickande, ungdomsbrottslighet (”delinquency”) samt deltagande i klubb- och föreningsliv.

I resultaten finner man att projektet haft en god effekt vad gäller minskad alkoholkonsumtion och ungdomsbrottslighet. Föräldrarnas attityder gentemot alkohol påverkades via den information som givits. Man fann dock inte att projektet lett till att fler involverat sig i föreningslivet. Fynden var de samma för båda pojkar och flickor. Man drar slutsatsen att ungdomars alkoholvanor i hög grad kan påverkas via att föräldrar informeras och engageras i frågan.

(Källa: Reducing youth alcohol drinking through a parent-targeted intervention: the Örebro Prevention Program, Koutakis et. al., 2008)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s