Förändringens steg – Prochaskas och DiClementes Transteoretiska modell (TTM)

Forskarna James Prochaska och Carlo DiClemente utvecklade den så kallade Transteoretiska modellen (TTM) för beteendeförändring från 70-talet och framåt. Detta bidrog till ett skifte av fokus inom missbruksbehandling från om individer förändras till hur de förändras. TTM beskriver hur motivation för beteendeförändring utvecklas i olika på varandra följande steg. Nedan kommer en uppsummering av de olika stegen.

1. ”Prekontemplation”: individen har liten eller ingen lust till förändring. Ofta finns ett snedvridet fokus på fördelarna med ett missbruk, och en omedvetenhet eller förnekelse och negativa konsekvenser. Andras bekymmer eller ökad medvetenhet om missbrukets skuggsidor kan leda fram till nästa steg.

2. ”Kontemplation”: individen väger för och nackdelar med missbruket på ett mer förutsättningslöst sätt än tidigare.

3. ”Förberedelse”: förberedelse inför en kommande beteendeförändring, t.ex. genom att lägga upp en hadlingsplan.

4. ”Handling”: individen handlar enligt den plan som lagts upp.

5. ”Underhåll”: individen upprätthåller planen och efter hand blir det nya beteendet en ”norm”. Det femte steget representerar det slutgiltiga steget i processen.

Forskarna betonar att individen rör sig mellan de olika stegen på ett oförutsägbart sätt. Detta representerar en slags lärandets process där individen jobbar på sin förmåga till förändring. Ett steg kan behöva upprepas flera gånger om för att bygga upp en tillräckligt hög grad av ”kontemplation”. Varje steg i processen kräver sin egen ansträngning, energi och ”motivation”.

Inom forskningen har man stött på på problem när man försökt överföra modellen till ”verkligheten”. Olika formulär har utarbetats med syfte att placera in individen i någon av kategorierna. Detta har alltså visat sig vara svårt eftersom ”verkligheten” är mer komplex än så (modellen har en låg validitet). Ofta är individen i behandling inte helt medveten om i vilket steg han/hon befinner sig i. I andra fall över- eller undervärderar individen sin möjlighet till förändring. Olika former av drogberoenden kan också kräva sin egen ”motivationsprocess” beroende på drogens specifika verkan.

Detta till trots sätter modellen ord på de olika fält individen rör sig inom när det gäller utvecklandet av motivation. Forskarna rekommenderar att diskutera de olika stegen i en ton av samarbete där ambivalens och eventuellt bristande motivation kan dryftas ”öppet”. Ett sådant samtal kan fungera väl inom ramen för MI – motiverande samtal (mer om detta i tidigare blogginlägg).

(Källa: Readiness and stages of change in addiction treatment, DiClemente, Schlunt, Gemmell, 2004)

Annonser

En reaktion på ”Förändringens steg – Prochaskas och DiClementes Transteoretiska modell (TTM)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s