Schizofreni och missbruk – ett exempel på effektiv behandling

I en studie från 2001 undersöks effekten av kombinerad KBT (kognitiv beteendeterapi), MI (motiverande intervju) samt familjestöd (”caregiver/family intervention”) för individer med schizofreni och missbruksproblematik. Studien var en randomiserad kontrollerad prövning (”randomized controlled trial”). Kontrollgruppen (att jämföra effekten med) bestod av individer som erhöll sedanlig psykiatrisk behandling, något som ofta handlar om medicinering och stödsamtal. 18 patienter deltog i studien.

Som nämnts tidigare är förekomsten av missbruksproblematik hög bland individer med svår psykisk sjukdom. Statistik visar att cirka en tredjedel, i snitt, har antingen ett pågående missbruk eller beroende. För individer med svår psykisk sjukdom innebär missbruk, även i små mängder, en riskfaktor för självmord, drop-outs ur behandling, fler inläggningar, våldsepisoder och en generellt sämre prognos.

Studien visade på en signifikant förbättring hos de individer som fick KBT/MI/familjestöd, jämfört med kontrollgruppen. Man jämförde grupperna utifrån GAF-skalan, ”global assessment of functioning. Förbättringar sågs även när det gällde färre ”positiva” psykotiska symptom, en bruden negativ trend när det gäller symptom och ökat antal rusfria dagar under en uppföljningsperiod på ett år. 94% av deltagarna fullföljde programmet. I kontrollgruppen återföll hela två tredjedelar i missbruk under uppföljningsperioden. En svaghet i studien är det låga antalet deltagare. Detta gör det svårt att generalisera utifrån studien. Studien visar emellertid på värdet av att anpassa och integrera psykiatrisk- och missbruksbehandling.

(Källa: Randomized controlled trial of MI, CBT, and family intervention för patients with comorbid schizophrenia and substance use disorders, Barrowclough et.al., 2001)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s