Missbruk och subklinisk psykos – vilka är sambanden?

Sedan länge har man varit klar över att ett samband mellan störningar i hjärnans dopaminsystem och psykossjukdomen schizofreni. Man antar att psykoserna uppkommer som en konsekvens av en överaktivitet i hjärnans dopaminsystem. Medicinering med antipsykotika har sin verkan genom en blockering av dopaminreceptorer. Idag vet vi att även andra signalsubstanser är inblandade i utvecklandet av en psykos och att ensidigt fokusera dopamin ger en förenklad bild. Dopaminsystemet kan dock antas spela en nyckelroll när det gäller psykossjukdomar.

De flesta substanser som missbrukas, vare sig det handlar om kokain, amfetamin, alkohol, opioider, nikotin eller cannabis, påverkar hjärnan delvis via en frisättning av dopamin. Detta är något som i förlängningen kan medföra psykossymptom. Så kallade subkliniska psykossymptom är mindre tydliga än hallucinationer eller vanföreställningar. Här kan det handla om milda tankestörningar eller paranoiditet. Symptom på detta kan vara svårigheter när det gäller tillit till andra, känsla av att vara bevakad, ovanliga idéer eller tankestörning, ensamhet och isolering. Detta är symptom som i sig själva inte räcker för en schizofrenidiagnos men kan ses som ena sidan av ett kontinuum över psykossymptom.

Subliniska psykossymptom hos individer med missbruk- och beroendeproblematik bör tolkas med försiktighet. Man kan emellertid se ett tydligt samband mellan aktivt missbruk av cannabis, eller blandmissbruk, i ungdomen och subkliniska psykossymptom i vuxen ålder. Detta är troligen ett område som uppmärksammas för lite idag. Som nämnts tidigare är ungdomsåren särskilt känsliga vad gäller den psykiska utvecklingen vidare.

(Källa: Linking substanse use with symptoms of subclinical psychosis in a community cohort over 30 years, Rössler et.al., 2011)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s