Återfallsprevention och mindfulness (medveten närvaro)

Under de senaste tio åren har flera nya metoder lanserats inom KBT-fältet, t.ex. dialektisk beteendeterapi, mindfulnessbaserad kognitiv terapi, metakognitiv terapi samt ”acceptance and commitment therapy” (ACT). Dessa behandlingsmetoder har betecknats som den ”tredje vågens KBT”. Något som är gemensamt för dessa är ett fokus på mindfulness – medveten närvaro. Medveten närvaro kan beskrivas som ett sätt att styra sin uppmärksamhet till nuet och att inta en observerande hållning till känslor och tankar. Även återfallsprevention, d.v.s. en specifik metodik för att förebygga och begränsa återfall, har låtit sig influeras av mindfulness.

Återfall till missbruk är som nämnts en regel snarare än undantag inom missbruksbehandling. Inom återfallspreventionen är man särskilt intresserad kring hur individen tolkar återfallet. Man har funnit att individer som tolkar ett återfall som ett absolut nederlag, d.v.s. har en fördömande och negativ attityd gentemot sig själv, ofta har svårare att ta sig ur den negativa spiralen. Dessa individer tenderar även att ha en mer positiva förväntningar på drogen eller alkoholens effekter.

För att bryta den negativa spiralen försöker man utveckla nya copingstrategier hos individen. Coping (eller mästring”) kan definieras som en kognitiv eller beteendemässig strategi för att dämpa en fara eller uppå något positivt, i en given situation. Detta kan handla om att undvika risksituationer för återfall eller att hantera russug. Copingstrategier kan vara att konfrontera/acceptera eller olika former av distraktioner. En specifik metod är att ”sugsurfa”, d.v.s. att i ett avslappnat tillstånd visualisera suget som en våg som reser sig, når en peak, för att sedan plana ut. Förhoppningen är att arbetet med nya copingstrategier på sikt kan leda till en mer positiv självbild och ett starkare självförtroende.

Medveten närvaro kan ses som ytterligare en copingstrategi för att hantera återfall eller sug. Att välja medveten närvaro som strategi blir som en ”handling att inte handla” (”act of inaction”), d.v.s. att vara medvetet närvarande i nuet, observera och acceptera sina sinnesintryck (t.ex. sug) utan att döma, analysera eller agera på det. I detta ligger också att inte ge upp för suget när det är som starkast. Om individen klarar att stå ut i detta dämpas suget efter hand, en nyinlärning kan ske och självförtroendet stärkas.

(Källa: Mindfulness-based relapse prevention for alcohol and substance use disorders, Witkiewitz, Marlatt, Walker, 2005)

Annonser

One thought on “Återfallsprevention och mindfulness (medveten närvaro)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s