Om återfallsprevention

Återfallsprevention är en specifik behandlingsmetod som utvecklats utifrån KBT (kognitiv beteendeterapi). Här handlar det om att förebygga återfall, vare sig det gäller missbruk, depression, rökning eller andra oönskade beteenden. I korta ordalag är återallsprevention en metod för att identifiera risksituationer samt jobba förebyggande inför dessa.

Alla som har provat att ändra på ett problematiskt beteende vet att detta kan innebära svårigheter. Forskning antyder att endast en tiondel verkar kunna avbryta, t.ex. ett missbruksbeteende, under första försöket. Krafterna som vidmakthåller ett beteendemönster är starka och kan handla om sug, påminnelser, automatiska tankar, negativa känslor och en frustrerande känsla av att något gått förlorat. ”Sug” (”cravings”) kan uppkomma plötsligt och oförutsägbart. I frånvaro av nya mästringsstrategier ligger då återfallet inte långt borta.

Ett återfall är alltså inget ovanligt när det gäller missbruksbehandling. Inom återfallspreventionen tar man med detta i beräkningen och lägger särskilt fokus på vad som sker efter själva återfallet. Här finns en möjlighet att lära sig något och utveckla processen vidare (d.v.s. att gå från ”relapse” till ”prolapse”). Viktigt är att individen känner att det finns ett godtagbart alternativ till missbruket, ett sätt att tänka eller handla när suget uppstår. I missbrukets ”frestelse” ligger ofta känslan av att det inte finns andra alternativ som kan ”mäta sig” med missbruket.

Att jobba med återfall kan liknas vid att träna en muskel. Om muskeln inte tränas alls, sker ingen större utveckling. Om muskeln är konstant spänd blir det svårt att stå  ut i längden. Genom att strukturerat arbeta upp ”muskelkraften” i avgränsade doser kan förförmågan att hantera sug, cravings och eventuella återfall förbättras.

Utvärderande studier har visat på en god effekt för återfallsprevention som behandlingsform t.ex. vid missbruk/beroende, bipolär sjukdom, panikångest, tvångssyndrom, depression, schizofreni och för individer dömda för sexualbrott.

(Källa: Relapse prevention for alcohol and drug problems, Witkiewitz, Marlatt, 2004)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s