Mer om missbruksvård och jämställdhet mellan könen

Finns en risk att stereotypa könsroller förstärks inom traditionell missbruksvård? Vad leder i så fall detta vidare till? Det hela har undersökts i sociologen Jessica Storbjörk vid Stockholms universitet.

Utifrån intervjustudier har man funnit att män oftare har en instabil boende- ekonomisk- och social situation jämfört med kvinnor med liknande missbruksproblematik. Kvinnor tenderar även att ha större kontakt med psykiatrin än män. Männen har i stället större erfarenhet av kriminalvård och rättsväsende.

Utifrån forskningen kan man notera att kvinnor, i högre grad än män, ses som offer för sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld. Betoningen på en eventuell föräldrarroll tenderar att vara starkare för kvinnor än män. En risk finns att den kvinnliga rollen som missbrukare blir mer stigmatiserande än motsvarande mansroll. Detta skulle i förlängningen kunna leda till att färre kvinnor, än män, söker hjälp och stöd.

Bör missbruksvården könsdifferentieras? För kvinnor som varit med om sexuella övergrepp kan detta t.ex. vara en god ide. Generellt föredrar en majoritet av både kvinnor och män dock blandad behandling.

(Källa: http://www.sq.nu/content/missbruk-av-genus)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s