Missbruk/beroende och exekutiva funktioner (II)

Inom den kognitiva psykologin intresserar man sig för förmågor som uppmärksamhet, minne, inlärning, beslutsfattande och problemlösning. Exekutiva funktioner är ett samlingsbegrepp för de kognitiva funktioner som specifikt handlar om planering, impulskontroll, styrning av beteende o.s.v.

Man har upprepat visat att individer med missbruk eller beroende ofta har svårigheter när det gäller exekutiva funktioner. I en studie följde man upp individer med alkoholberoende efter en institutionsbehandling på tre veckor. Man använde sig bland annat av tester som mäter förmågan till att fatta effektiva beslut. Bland de individer som hade svaga testresultat fanns en högre förekomst av återfall än hos de övriga individerna, vid tre månaders uppföljning. Särskilt verkade förmågan att bromsa en impuls spela stor roll. Individer som kunde bromsa en impuls för direkt belöning, till förmån för gynnsamma konskvenser på sikt, hade en bättre prognos. Redan tidigt in i behandlingsarbetet kan testresultat som dessa signalera om en individ är särskilt sårbar för återfall och svårare beroendeproblematik.

Skador på de kogntitiva funktionerna sker ofta efter en tids beroendeproblematik (se tidigare blogginlägg kring detta). En sedan tidigare svag exekutiv funktion kan också förutse senare missbruksproblematik på ett tidigt stadium. I en studie undersöktes barn från 10 år och upp vars förälder/föräldrar hade någon form av missbruk/beroendeproblematik. Just en bristande exekutiv funktion ( så kallad ”neurobehavioral disinhibition”) kunde relateras till förekomsten av en missbruks- och eller beroendeproblematik vid 19 års ålder. Just neuropsykologiska test riktat mot exekutiva funktioner verkar ha en särskild förmåga till att kunna predicera (förutse) senare missbruk.

Hos indivder med ADHD, bipolär sjukdom, uppförandestörning och schizofreni finns en förhöjd förekomst av missbruk/beroendeproblematik. Dessa individer visar sig i neuropsykologiska test också ha specifika svårigheter när det gäller just exekutiv funktion.

Sammantaget verkar just de exekutiva funktionerna vara särskilt intressanta i en riskbedömning av framtida missbruk eller svårigheten av en beroendeproblematik.

(Källa: The role of executive control in human drug addiction, Hester, Lubman, Yucel, 2009)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s