Exekutiva funktioner – kopplingar till missbruk/beroende

I neuropsykologiska förklaringsmodeller av missbruk/beroende läggs ofta vikt vid drogens ”belönande” effekt. Frågan kring varför en individ fortsätter med ett missbruk eller beroende, trots uppenbara stark negativa konsekvenser, kräver dock ett mer utvecklat svar än så. På senare år har man allt mer fokuserat hjärnans så kallade exekutiva funktioner i detta sammahang. De exekutiva funktionerna ”ansvarar” just för bromsandet av impulser samt för styrning/anpassning av det egna beteendet, något som har relevans för missbruksproblematik.

Vad är exekutiva funktioner? Exekutiva funktioner är ett samlingsbegrepp för en flexibel, uppmärksamhetskrävande, medveten och viljestyrd förmåga till att igångsätta, avbryta eller anpassa ett visst beteende. Det handlar här om förmågan till planering, översyn, flexibilitet, styrning av uppmärksamhet o.s.v. Rent konkret kan det handla om att planera och hålla sig till en dags aktiviteter eller lösa ett problem i flera led. Flera psykologiska test har utvecklats för att mäta de exekutiva funktionerna. Med hjälp av dessa test har man funnit en stark koppling mellan en svag exekutiv förmåga och beteendeproblem i vardagslivet, t.ex. missbruk.

Med hjälp av hjärnsavbildningstekniker har man funnit att ett område kallat dorsolaterala prefrontalcortex varkar vara särskilt förknippat med de exekutiva funktionerna. Dorsolaterala prefrontalcortex sitter i hjärnans främre delar och är inte färdigutvecklad förrän i vuxen ålder. Hos individer som fått skador på denna del av hjärnan har man funnit en nedsatt funktion till att organisera och styra sitt beteende. Individer med missbruksproblem har visat sig ha en högre, kompenserande aktivitet i hjärnan, i test som mäter exekutiva funktioner.

En specifik exekutiv funktion handlar om styrningen av vår uppmärksamhet. När ett drogberoende uppstått har en ”känslighet” och ”mottaglighet” utvecklats för drogens förstärkande egenskaper. Detta leder också till att stimuli som finns runt om drogen, t.ex. den miljö man befinner sig i, får en dragningskraft och skapar ett ”sug” efter drogen (”craving”). Dessa associationer lagras in djupt via hjärnans inre delar, i det så kallade limbiska systemet. Andra stimuli som kan utöva en lika stor kraft på individen kan vara mat och smärta. På grund av denna kraftfulla inlagring minskar betydelsen av andra livsområden för individen, t.ex. relationer, framtidsplaner o.s.v. Uppmärksamheten kommer att styras allt mer mot drogen, och drogrelaterade stimuli, på bekostnad av livet i övrigt. Förmågan till att flexibelt styra bort uppmärksamheten från drogen blir då kraftigt utmanad.

(Källa: The role of executive control in human drug addiction, Hester, Lubman, Yucel, 2009)

Annonser

One thought on “Exekutiva funktioner – kopplingar till missbruk/beroende

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s