Missbruk och beroende – en sjukdom? (III)

Hur stor ”fri” vilja har individen att styra eller avstyra ett missbruk och beroende? Frågeställningen är svår att besvara. Heroinberoende beskrivs t.ex. ofta som den starkaste formen av beroende. Dels är de första upplevelserna av drogen kraftigt belönande medan abstinenserna på sikt mycket svåra för både kropp och psyke. Neuropsykologiska fynd antyder att när ett så pass starkt beroende uppstått dämpas aktiviteten i hjärnans prefrontala cortex, vilket innebär en minskad förmåga att överse konsekvenser av sitt handlande. Trots detta finns experimentella studier som visar att individer som får ett godtagbart alternativ till vidare missbruk, t.ex. belöningar i form av pengar, kan bryta trenden. Själva sammanhanget verkar alltså ha stor betydelse för möjligheten att bryta ett beroende.

Forskning antyder också att själva förmågan till kontroll/styrning av beteende är något som kan ”tränas”. Precis som en muskel kan stärkas via övning, kan även den psykologiska mekanismen till medveten styrning av sig själv tränas. Precis som vid fysisk träning är detta något som tar resurser, kraft och tid. Inom KBT-orienterade psykoterapier annvänder man sig av övningar som ”fem-minuters-metoden”, d.v.s att skjuta upp handlingen att missbruka fem minuter i taget. En annan metod kan vara att öva på att ”stanna upp” för att tänka innan vidare handling.

En betydelsefull faktor handlar om miljön runt individen. Detta kan handla om och vilken typ av stöd och uppmuntran som finns tillgänglig. Även framtida möjligheter, en bild av en meningsfull tillvaro, kan ha en avgörande betydelse. Återigen verkar det som om missbruk och beroendeproblematik uppstår i frånvaro av andra alternativ och copingstrategier.

(Källa: The purpose in chronic addiction, Pickard, 2012)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s