Tvångssyndrom (OCD) och missbruk/beroende

Ett tvångssyndrom består av tvångstankar, tvångshandlingar eller både och. Tvångstankar definieras som återkommande, obehagliga och oönskade tankar som ger upphov till ångest. Tvångshandlingar består av olika former av beteenderitualer som dämpar ångesten. Teman som ofta förekommer i samband med tvång är renlighet, sexualitet eller våld.

Tvångssyndrom och missbruk/beroendeproblematik har vissa gemensamma drag. Även om tvångstankar- och handlingar inte alltid förekommer vid ett missbruk/beroende, finns ett tvångsmässig upptagenhet vid substansen i fråga. Ett tvångsmässigt sug efter ytterligare konsumtion (så kallad ”craving”) förekommer vid beroendeproblematik. En skillnad är att individen med tvång oroar sig över något som han/hon räds medan missbrukspatienten har ett tvångsmässigt förhållande till något som upplevs som ”belönande”. För båda individer finns en stark ambivalens inför problembeteendet. I båda fall finns även ett betydande psykiskt lidande.

Beteendemönstret hos en individ med tvång vidmakthålls oftast av negativ förstärkning, d.v.s att en känsla av ångest eller obehag försvinner som konsekvens av tvångshandlingen. Ett missbruk förstärks via positiv förstärkning, d.v.s. någon form av belönande uppelvelse, men kan efter hand övergå till att bli negativt förstärkt på grund av toleransutveckling och abstinenser.

Individer som utvecklar missbruk och beroende har ofta impulsiva drag i kombination med ett behov för att bryta en negativ sinnesstämning (”anhedoni”). När väl ett beroende utvecklats blir det svårare att bryta beteendemönstret som blivit allt mer tvångsmässigt. Detta kan även ses via hjärnavbildningsmetoder som dämpad aktivitet i hjärnans frontala delar, d.v.s de områden som ”ansvarar” för beslutsfattande och planering.

Bland personer med tvångssyndrom finns en  hög förekomst av missbruk- och beroendeproblematik. Cirka 18-27% har någon form av drogmissbruk eller beroende. 24-39% lider av ett alkoholmissbruk/beroende. 39% har någon form av missbruk generellt. För en individ som mottar hjälp för sitt tvångssyndrom är livsstidsförekomsten av missbruk/beroende mellan 10 och 27% (siffror från USA/Storbritannien).

(Källa: Co-occurrence of obsessive-compulsive disorder and substance use disorder in the general population, Blom et.al., 2011)

Annonser

One thought on “Tvångssyndrom (OCD) och missbruk/beroende

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s