Social ångest, alkohol och självkänsla – samband hos unga vuxna

Tung konsumtion av alkohol är inte ovanlig hos unga vuxna. Perioden som ung vuxen eller tonåring innebär för vissa en stor del festande, något som till sist kan medföra toleransutveckling och abstinens – symptom på alkoholberoende.  I en studie från 2006 undersöks amerikanska collegestudenters vanor kopplat till alkohol, samt eventuella samband med social ångest och självkänsla.

Social oro och ångest är något som kan påverka konsumtionen av alkohol. Social ångest handlar om en genomgripande rädsla för eventuella negativa bedömningar från andra. Svår social ångest kan övergå i social fobi, en psykiatrisk diagnos som innebär starkt undvikande av sociala sammanhang och på grund av detta en funktionshämning i vardagslivet. Att ha diagnos social fobi innebär en riskfaktor för utveckling av alkoholmissbruk eller beroende. Man dricker då för att dämpa sin blyghet och att öka förmågan till att kunna ta kontakt med andra. För vissa kan det handla om att övervinna sina rädslor och kunna söka en partner. När alkoholen konsumeras dämpas eller försvinner dessutom den sociala prestationsångesten.

Vissa studieresultat indikerar att individer med stor del social ångest har en mer positiv syn på alkohol, jämfört med individer i övrigt. Här kan det handla om förväntningar gällande dämpad inre spänning och oro samt ökad förmåga till att hävda sig själv.

Något som kan motverka utvecklingen av alkoholmissbruk är en god självkänsla (”self-efficacy”), och på grund av detta förmågan att säga nej till erbjuden alkohol. Vissa individer tycks ha betydligt svårare än andra att avvisa förslag på att konsumera alkohol. En låg förmåga till att ”säga nej” kan i kombination med positiva förväntningar på alkohol utgöra en riskfaktor för missbruk och beroende. Vissa forskningsresultat visar att individer med högre social ångest ofta har svårare att avvisa förslag om alkoholkonsumtion.

I studien pekar man på en rad faktorer som påverkar risken för att utveckla alkoholberoende. En hög social ångest, en positivt syn på alkohol samt låg förmåga att avvisa förslag på konsumtion ökar risken kraftigt.

(Källa: Social anxiety, alcohol expectancies, and self-efficacy as predictors of heavy drinking in college studens, Giles, Turk, Fresco, 2006)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s