Schizofreni och alkoholproblematik

Schizofreni är en svår psykisk sjukdom som karaktäriseras av ihållande psykoser (hallucinationer av olika slag samt vanföreställningar och tankestörningar). Det är sedan länge känt att alkoholproblem förekommer frekvent i patientgruppen. Alkoholkonsumtionen kan i sin tur förvärra sjukdomsbilden i form av förstärkta psykossymptom, depressivitet, sämre förmåga att fullfölja behandling, fysiska följdsjukdomar, våldsamt beteende, kriminalitet, självmord/självmordsförsök, arbetslöshet och uppbrott i relationer. I längden leder detta till att individen får ett allt större vårdbehov. Att problemen förbises kan således bli kostsamt för samhället på sikt.

En finsk metastudie (sammanfattning av hela 60 studier) från 2009 visar att förekomsten av alkoholproblem (missbruk och beroende) är 10% vid en viss tidpunkt och 20% under en livstid bland patienter med schizofreni. När det gäller alkoholmissbruk låg siffran 5% vid en viss tidpunkt. Den motsvarande siffran för alkoholberoende var 11%. För en hel livsstid var motsvarande siffror 14% (missbruk) respektive 19% (beroende).

Man har kunnat se att förekomsten av alkoholproblematik har minskat bland schizofrena individer, på senare år. Detta kan ha att göra med förändringar av diagnoskriterier men kan också betyda att behandlingen av schizofreni har utvecklats till det bättre.

(Källa: Prevalence of alcohol use disorder in schizophrenia – a systematic review and meta-analysis, Koskinen, Löhönen, Koponen, Isohanni, Miettunen, 2009)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s