Alkohol och depression

Det finns ett starkt samband mellan alkoholmissbruk/beroende och depression. Även om man utestluter faktorer som socioekonomisk status, familjehistorik, negativa livsupplevelser, personlighetsfaktorer och socialt stöd finns sambandet kvar. Men vad ger egentligen vad? I en metastudie (sammanfattning av tidigare studier) från 2011 försöker man reda ut frågan.

Det finns fyra generella förklaringsmodeller för sambandet mellan alkohol och depression. För det första kan tänkas att både alkoholmissbruk och depression orsakas av gemensamma, bakomliggande genetiska och miljömässiga faktorer som tillsammans ökar risken att drabbas. För det andra kan man tänka sig att alkoholproblem leder till depression, eller för det tredje, att depression ökar risken för alkoholproblem. Till sist kan man också tänka sig att alkohol och depression ömsesidigt ökar risken för varandra.

Vissa studieresultat indikerar att orsakssambandet mellan alkohol och depression grundläggs tidigt, och blir tydligt redan under tonåren. I en finsk studie fann man att depression under de tidiga tonåren associerades till alkoholmissbruk vid 17-18-årsåldern, även när man uteslöt genetiska, miljömässiga, psykiatriska och drogrelaterade faktorer.

Sammantaget verkar dock alkoholmissbruk öka risken för depression, men inte vice versa. Vad kan förklara detta? Dels kan det handla om att alkoholmissbruk orsakar sociala, ekonomiska och ibland rättsliga problem för inidividen, något som i sin tur leder till nedstämdhet. Orsakssambandet finns dock kvar när man kontrollerar för sådana faktorer. En annan förklaring är att vissa individer har en genetisk sårbarhet för depression när alkohol finns med i bilden. Detta har då att göra med hur neurotransmittorerna i hjärnan fungerar i närvaro av alkohol. En tredje förklaring kan vara att alkohol medför förändringar i personens ämnesomsättning, något som i sin tur ger depressiva symptom.

(Källa: Alcohol and depression, Boden, Fergusson, 2011)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s