Psykossjukdom och missbruk

Vad innebär en psykos? En individ med psykos har mer eller mindre tappat verklighetskontakten. Detta kan ta sig uttryck som vanföreställningar och/eller visuella eller ljudmässiga hallucinationer. Psykossymptom delas in i så kallade positiva (hallucinationer/vanföreställningar) och negativa symptom (apati, isolering, självförsjukenhet, depressivitet).

Vid en psykos är den drabbade individen som regel inte medveten om sitt förändrade tillstånd, utan tolkar upplevelserna som helt och fullt ”verkliga”. Psykosen kan ses som en psykologisk försvarsreaktion gentemot kriser, svårigheter och traumatiska upplevelser. ”Lösningen” blir i det läget en regression, d.v.s. en ”tillbakagång” till en inre värld.

En enskild psykos kan utlösas av abstinenser, stark stress, t.ex. efter en förlossning, eller utlösas av droger. Ihållande (över sex månader) psykossymptom kan medföra schizofrenidiagnos.

Schizofreni drabbar cirka 1% av befolkningen. Bland individer med drog- eller alkoholmissbruk är förekomsten 4-5 gånger högre. En risk finns att en egentlig psykossjukdom förbises pågrund av ett pågående missbruk. En sådan psykos kan ibland avfärdas som en ”drogpsykos” inom psykiatrin. I det läget får individen inte tillgång till rätt behandling och riskerar att drabbas av ytterligare psykotiska skov. Varje psykotiskt skov innebär skador på hjärnan, t.ex. avseende kognition och intelligens. Utöver detta medför varje enskild psykos en ökad risk för att drabbas ånyo.

Personer med psykossjukdom bär ofta på en sårbarhet som ger svårigheter att upprätthålla ”jaggränser”. Sårbarheten kan innebära individen får mobilisera stor del energi för att hålla ihop sig själv som person. Självbilden kan bli fragmentarisk, splittrad och känslig för stress. I ett sådant läge kan alkohol eller droger innebära ett ”skydd” eller en tröst på kort sikt. Umgänge med andra missbrukare kan dessutom bryta den sociala isoleringen.

(Källa: Handbok i missbrukspsykologi, Fahlke (red.), 2012)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s