Mer om antisocial personlighetsstörning och narkotikamissbruk

Antisocial personlighetsstörning är den mest frekvent förekommande personlighetsstörningsdiagnosen bland narkotikamissbrukande män. Det har presenterats flera ”förklaringsmodeller” till varför det ser ut på detta sätt. Nedan följer en uppsummering av antisociala personlighetsdrag som kan vara särskilt kopplade till missbruksproblematiken:

– impulsivitet: svårigheter att överblicka konsekvenser av sitt handlande

– tomhetskänslor: önskan om att fylla ett ”inre tomrum”

– svårigheter att härbärgera ångest och andra negativa känslor vilket leder till ”självmedicinering”

– svårigheter med social interaktion vilket i sin tur leder till konflikter och utanförskap. I förlängningen kan detta leda fram till en kriminell livsstil, d.v.s ökad kontakt med andra med likartad problematik

Gränsen mellan personlighetsstörning och en ”normalfungerande” personlighet är inte glasklar. Det hela bör ses utifrån ett kontinuum. Orsakerna till personlighetstörning är inte helt klarlagda men tvillingsstudier indikerar att cirka 50% av orsaksfaktorerna kan tillskrivas genetik.

(Källa: Handbok i missbrukspsykologi, Fahlke (red.), 2012)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s