Mer kring antisocial- och emotionellt instabil personlighetsstörning

I en intressant review-artikel från 2007 sammanfattas forskning på området personlighetsstörning och missbruk/beroende. Några utdrag:

– Under 90-talet fanns en utbredd uppfattning att individer med personlighetsstörning med pågående missbruk/beroende inte gick att behandla framgångsrikt via psykoterapi. Senare forskning har motbevisat antagandet.

– Individer med antisocial persolighetsstörning och beroende har en särskild tendens till blandmissbruk/blandberoende, jämfört med missbrukspatienter i övrigt.

– Individer med personlighetsstörning löper en ökad risk att återfalla i missbruk efter avslutad behandling, trots att de under själva behandlingen lyckats tillgodogöra sig denna lika bra som patienter utan personlighetsstörning. Speciellt gäller detta för personer med emotionellt instabil- eller antisocial personlighetsstörning.

– Man pekar på brister i diagnoskriterierna för antisocial personlighetsstörning där man inte tydligt nog skiljer mellan antisocialt beteende och antisocial personlighet (ytligt känsloliv, brist på empati, grandiositet).

– På grund av att individer med missbruk- och beroende ofta utesluts från psykiatrisk forskning finns brister i kunskap kring vård och behandling av dem. Ofta begränsas studier till undersökningen av behandlingen av en specifik diagnos.

– I flera studier har man funnit att DBT (dialektisk beteendeterapi) fungerar väl för individer med emotionellt instabil personlighetsstörning samt pågående beroende. Särskilt väl fungerar metoden om den anpassas något till just missbruksproblematik.

– Viktigt i psykoterapier med denna patientegrupp att förebygga drop-outs tidigt in i behandlingen. En längre terapeutisk kontakt ger i sig självt bättre effekt av behandlingen.

– Terapeuter bör få specifikt stöd och handledning för just denna patientgrupp som ofta är särskilt krävande men också engagerande.

– Trots att terapier för personlighetsstörda med beroenden inte är lika framgångsrik för individer med enbart beroende, kan den likafullt vara livräddande och skadereducerande.

(Källa: Patients with addiction and personality disorder: treatment outcomes and clinical implications, van den Bosch och Verheul, 2007)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s