Antisocial personlighetsstörning/psykopati och alkoholmissbruk/beroende

I en review-artikel från 1994 diskuteras intressanta kopplingar mellan antisocial personlighetsstörning, psykopati och alkoholmissbruk/beroende:

– antisocial personlighetsstörning är en bred, omdiskuterad diagnos som betecknar svårigheter att skapa meningsfulla, djupa relationer, en frånvaro av empati och beteenden som upprepat innebär normbrott och/eller lagöverträdelser. En kritik som riktats mot diagnosen är att stor vikt läggs vid kriminellt beteende samt missbruk och beroendeproblematik. Som följd av detta kan t.ex. individer med enbart missbruk och beroende felaktigt uppfylla kriterier för antisocial personlighetsstörning.

– individer med antisocial personlighetsstörning har ofta svårigheter att skjuta upp belöningar (så kallad ”delay of gratification”). Detta kan yttra sig genom rastlöshet och svårigheter att vänta på sin tur. De är benägna att ta och söka sig till stimulerande upplevelser på ett okritiskt sätt, t.ex. prova centralstimulerande droger. De är dessutom sårbara för situationer där de känner sig uttråkade, något som förstärker rastlösheten. Forskning indikerar även att de har svårare än andra inivider att lära av negativa erfarenheter, t.ex. vid spelproblematik där man förlorar stora summor pengar.

– man skiljer antisociala personlighetsdrag från psykopati, där det senare karaktäriseras av en frånvaro av ångest, oro och emotionalitet. Detta är emellertid en omdiskuterad distinktion, då individer med psykopatiska drag kan uppvisa stark emotionalitet vid uppfattade kränkningar, t.ex. i form av explosiv ilska.

– just draget impulsivitet / svårigheter att kontrollera eget beteende verkar vara särskilt kopplat till alkoholproblematik bland individer diagnostiserade med antisocial personlighetsstörning.

– alkoholberoende personer tycks inte skilja sig från individer i övrigt när det gäller personlighetsdraget introversion-extroversion, d.v.s. hur socialt utåtriktad man är. Forskning indikerar emellertid att social utåtriktning kan innebära en riskfaktor för alkoholmissbruk då man exponeras för fler situationer där alkohol finns tillgänglig. Inidivider med antisocial personlighetsstörning kan vara utåtriktade och ha lätt för att skapa nya kontakter, men får svårigheter att fördjupa dessa. Dessa kontakter tenderar istället till att bli manipulativa, ytliga och oärliga.

– det verkar som att vissa individer har en särskild känslighet för alkoholens ångestdämpande verkan, speciellt individer med uttalad neuroticism (tendens till ångest, oro, stress, nedstämdhet) i sin personlighet. Neuroticism kan även förekomma bland individer med antisocial personlighetsstörning men är då inget primärt personlighetsdrag.

– uppkomsten av antisociala personlighetsdrag kan vara nära kopplade till missbruk- och beroendeproblematik. Detta sker i en så kallad socialiseringprocess där barn med utåtagerande och impulsivt temperament ställer särskilda krav på föräldraförmåga. Om ”matchiningen” mellan förälder och barn blir dålig ökar risken för att svårigheterna fortgår under skolåldern, vilket i sin tur kan föra med sig nederlag i skolprestationer och problem i kamratkretsen. Uppöver grundskolan kan ett utanförskap utvecklas bland dessa individer, som ofta finner en gemenskap hos varandra. Som en direkt och indirekt effekt av detta kommer alkohol och droger lätt in i bilden, vilket i sin tur medför kriminalitet.

– sammantaget kan man konstatera att det inte finns belägg för en specifik, enhetlig personlighetstyp med sårbarhet för missbruk och beroende, bilden är mer mångfacetterad än så. Individer diagnostiserade med alkoholproblematik och personlighetsstörning visar en bred variation när det gäller personlighetsdrag. Om någon enskild faktor kan sållas fram kring risk för alkoholberoende är det impulsivitet, något som många med antisocial personlighetsstörning kan uppvisa.

(Källa: Personality and disinhibitory psychopathology: alcoholism and antisocial personality disorder, Sher & Trull, 1994)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s