Vidare om missbruk, bipolär sjukdom, personlighetsstörning och annan psykiatrisk samsjuklighet

Som tidigare nämnts är förekomsten av missbruk och beroende mycket hög bland gruppen psykiatriska patienter. I en review-artikel från 2007 konstaterar man att 22% av alla individer med någon form av affektiv sjukdom (depression, bipolär sjukdom o.s.v.) har någon form av pågående missbruk. Samma siffra för individer med ångeststillstånd är 19% (något högre för kvinnor än hos män).

Hos individer med psykossjukdom är förekomsten av missbruks- eller beroendeproblematik under en livstid 27%.

Psykoterapeutisk behandling (utifrån KBT) har visat sig vara en effektivt vid behandling av individer med schizofreni och parallell beroendeproblematik. En sådan behandling ger en påtaglig bättre effekt än enbart gruppbaserade stödsamtal.

Bipolär sjukdom är den s.k. axel 1-diagnos som är mest sannolik att förekomma bland missbrukspatienter. Dessa individer har en sämre prognos när det gäller behandling och förbättring av livskvalitet jämfört med patienter utan missbruk. Debuten i missbruk verkar ha en nära koppling till den maniska/hypomana fasen i sjukdomen.

Psykoterapeutisk behandling (också utifrån KBT) har visat sig kunna ha god effekt för patienter med bipolär sjukdom kombinerat med missbruk.

När det gäller patienter med depression är förekomsten av missbruk/beroende hela 40% under en livstid, 17% för drogmissbruk. Antidepressiv medikamentell behandling har dålig eller ingen effekt om ett missbruk finns vid sidan och bör därför aldrig ges som enskild behandling.

När det gäller personlighetsstörningar finns också en hög förekomst av parallella missbruks- och beroendeproblem. Främst gäller detta för borderline, histrionisk och beroende personlighetsstörning. När det gälller antisocial personlighetsstörning är risken hela 7-8 gånger högre för att utveckla alkoholberoende, jämfört med individer utan diagnos. När det gäller risk för drogberoende var risken hela 19 gånger högre. Behandlingsmässigt känner man inte till någon effektiv metod för denna patientgrupp.

(Källa: Treatment of patients comorbid for addiction and other psychiatric disorders, Brady, Verduin, Bryan, Tolliver, Current psychiatry reports, 2007)

Annonser

One thought on “Vidare om missbruk, bipolär sjukdom, personlighetsstörning och annan psykiatrisk samsjuklighet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s