Missbruksvård och jämställdhet mellan könen

Kampen för kvinnors rättigheter har genom året avspeglat sig i missbruksvården. Från 1850-talet och framåt fördes en debatt kring rättigheter för kvinnor (rösträtt, utbildning och självständighet). Sverige var sist ut i norden  med att lagstifta om rösträtt för kvinnor år 1921. Kvinnorörelsen löpte parallellt och med utbyte av nykterhetsrörelsen, något som osynliggjorts genom att man historiskt fokuserat på mäns bedrifter inom detta fält.

Under 1960-talet kom nästa ”våg” i utvecklandet av könsroller. Diskussionen tog sig då utgångspunkt i kvinnors inträde på arbetsmarknaden och den dubbla arbetsbörda detta förde med sig. Simone de Beauvoir var tongivande och lanserade tanken den ”manliga normen” från vilken man relaterar kvinnor. Resultatet blir att kvinnan hamnar i en andrahandsposition. Under 60- och 70-talet fördes en diskussion kring hur missbruksvården var anpassad för män och i stort utgick från mäns erfarenheter. Detta tänkte man ledde till en mismatch för kvinnor när det gäller behandling, och kvinnor betraktades som konsekvens som mer svårbehandlade än män.

Man tänker sig idag att en ”tredje våg” av jämställdhetsarbete har inträtt. Det handlar idag om att ifrågasätta vedertagna ideer om manligt och kvinligt som varandra uteslutande kategorier, en sorts dualism. Jämfört med 60- och 70-talet har denna diskussion varit mer kopplad till akademin än till folkrörelsen. Förhoppningen är att man via ifrågasättandet av rådande könsroller kan bidra till ökad frihet för kvinnor. Ett exempel på detta är att man kritiserat den uppdelning av behandling mellan män och kvinnor som tidigare arbetats fram. Man menar då att könsspecifik behandling mer bidrar till att cementera rådande könsroller. Man lyfter frågan om kvinnor ofta på förhand ses som mer socialt utsatta och vad konsekvensen blir av att använda sig av sådana ”glasögon”.

(Källa: Den tredje vågen, Tidskriften CAN, publ internet 2013-03-27)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s